XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "Niemien" Białystok-Sokółka-Grodno

2017-07-20 - 2017-07-23
pl Miasto Białystok, Powiat Sokółka, województwo podlaskie, Miasto Grodno i woj. grodzieńskie (Białoruś)
Inne Wyścigi
Podlaski Okręgowy Związek Kolarski
ul. Jana III Sobieskiego 24, 15-014 Białystok
Oddział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Miasta Grodna, Plac Lenina 2/1, 220024 Grodno
Szosa
Podlaski Regionalny Związek Kolarski
Junior

Zobacz na mapie:

Uwaga! Pozycja na mapie nie wskazuje bezpośrenio Biura Wyścigu a jest jedynie przybliżoną lokalizacją rozgrywania zawodów.